Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Rechtsbijstandverzekering

Bel ons


Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen zijn ontevreden over hun rechtsbijstandsverzekeraar.  Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, of als u het niet eens bent met het oordeel van de rechtsbijstand verzekeraar dat er ‘geen redelijke kans op succes bestaat’ om uw schade te verhalen, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde (advocaat) wordt gevraagd een beoordeling te geven.


Op kosten van de rechtsbijstand verzekering (dus gratis) kunt u dan een eigen advocaat inschakelen om het standpunt van uw verzekeraar te laten toetsen. Als er geprocedeerd moet worden, heeft u altijd het recht op vrije advocaatkeuze. Dit is een grondrecht. U bepaalt zelf welke advocaat uw belangen zal behartigen, niet uw verzekeraar.