Tekst - Uitspraken Introductie

Uitspraken

Hieronder volgt een aantal uitspraken van rechters inzake letselschade dossiers van cliënten die zijn / worden bijgestaan door ons kantoor.

 • ECLI:NL:RBDHA:2022:11734
 • Verwijderen Implanon door gynaecoloog. Gynaecoloog had duidelijker voorlichting moeten geven bij de verwijdering van een diep gelegen, moeilijk lokaliseerbare Implanon in een poliklinische setting. Tevens wordt de wijze waarop de ingreep is uitgevoerd onzorgvuldig geacht. Klacht gegrond: waarschuwing, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 26 januari 2021, ECLI:NL:TGZRSGR:2021:23
 • Snorfiets rijdt plotseling overstekende fietser aan en vordert eigen schade; geen overmacht; fietser 80% aansprakelijk, http://www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-261120
 • Duinrell niet aansprakelijk voor ongeval op glijbaan, niet o.b.v. overeenkomst, niet o.b.v. 6:174 en niet o.b.v. 6:162 BW, http://www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-241120
 • Huisarts wordt onder meer verweten de behandelovereenkomst onrechtmatig te hebben opgezegd en niet adequaat te hebben gereageerd op een aansprakelijkstelling. Klacht deels gegrond: waarschuwing, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 26 oktober 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:139
 • Moeder en 2 volwassen zonen hebben overlast van bovenburen, psychiatrisch onderzoek a.d.h.v. IWMD-vraagstelling waarbij de kosten voor de expertises voor rekening van de wederpartij komen, Rechtbank Den Haag 10 maart 2020, www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-100320
 • Verzekeraar niet toegelaten als belanghebbende in hoger beroep tegen machtiging tot aangaan vso minderjarige, Gerechtshof Den Haag 1 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
 • Hoger beroep tegen machtiging tot aangaan vso minderjarige, Gerechtshof Den Haag 27 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
 • Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval op steiger, Rechtbank Rotterdam 4 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10249
 • Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval in halal-slachterij bij slachten kalf, Rechtbank Oost-Brabant 14 maart 2019, www.letselschademagazine.nl/2019/RBOBR-140319
 • Afwijzing voorlopig getuigenverhoor: werknemer heeft geen belang bij het verzoek omdat werkgever invulling zorgplicht dient te bewijzen, Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2017, www.letselschademagazine.nl/2018/rb-oost-brabant-121217
 • Juridisch causaal verband tussen whiplash klachten na verkeersongeval, Rechtbank Amsterdam 15 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8403
 • Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval in magazijn, pakket(ten) vallen tijdens transporteren met bovenloopkraan op magazijnmedewerker, Rechtbank Limburg 2 juni 2017, www.letselschademagazine.nl/2017/rb-limburg-020617
 • Polsletsel werknemer, terugslag glaszaagmachine mogelijk schadelijk voor gezondheid echter, procedure leent zich niet voor bewijsopdracht, rechtbank Den Haag 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2703
 • Eenzijdig verkeersongeval, botsing brommer met basaltblokken, schade moet voor 75% door de gemeente Amsterdam worden vergoed, Rechtbank Amsterdam 2 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1475
 • Val zevenjarige van 'Stepping Stones' tijdens naschoolse opvang op schoolplein, geen aansprakelijkheid o.g.v. 6:174 BW dan wel 6:162 BW, rechtbank Den Haag 8 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15167
 • Causaal verband tussen de gemaakte medische fouten van het ziekenhuis en de bij cliënt ontwikkelde rug fracturen. Rechtbank Midden-Nederland 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7641
 • Deelgeschil, vergoeding buitengerechtelijke kosten, voorschot op schadevergoeding, rechtbank Gelderland 6 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:7169
 • Toedracht val op voetpad komt onvoldoende vast te staan, gemeente niet aansprakelijk, Rechtbank Oost-Brabant 8 december 2015, www.letselschademagazine.nl/2015/rb-oost-brabant-081215
 • Letsel na botsing met op Dijkweg geparkeerde vrachtwagen, vrachtwagen niet aansprakelijk, Rechtbank Gelderland 7 april 2015, www.letselschademagazine.nl/2015/rb-gelderland-070415
 • Fillers, vordering vanwege medische kunstfout valt onder schone lei schuldsanering, rechtbank Gelderland 15 januari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:493
 • Mislukte sterilisatie. Kan sprake zijn van letsel na de geboorte van een gezond kind? Rechtbank Midden-Nederland 27 februari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:784
 • Malaria door donorbloed. 6:77, 6:173 en 6:162 BW afgewezen, m.b.t. 6:185 BW is deskundigenbericht nodig, rechtbank Amsterdam 28 november 2013, www.letselschademagazine.nl/2013/rb-amsterdam-281113
 • Aanrijding, roekeloos gedrag vanwege negeren rood voetgangerslicht en rennend de rijbaan oversteken waar in volle vaart auto’s reden, vordering verjaard, rechtbank Den Haag 2 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9262
 • Mishandeling, voorlopig getuigenverhoor gelast omtrent de omgang met beeldmateriaal van bewakingscamera's, rechtbank Den Haag 25 oktober 2012, www.letselschademagazine.nl/2012/rb-s-gravenhage-251012
 • Aanrijding snorfiets en tram, snorfiets aangemerkt als motorrijtuig, roekeloos gedrag snorfietser, geen aansprakelijkheid HTM en gemeente, rechtbank Den Haag 16 augustus 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1650
 • Bedrijfsongeval, val van trap, nog veel geschilpunten en nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek is noodzakelijk, rechtbank Breda 6 september 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BX7896
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering, sommen- of schadeverzekering, arbeidsongeschiktheidspercentage, Gerechtshof Den Haag 27 december 2011, http://www.letselschademagazine.nl/2012/hof-s-gravenhage-271211
 • Beroepsaansprakelijkheid psychiater wegens (langdurig) seksueel misbruik, smartengeld €50.000, gerechtshof Amsterdam 2 augustus 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR4200
 • Bokkende pony leidt tot 75% aansprakelijkheid voor schade, rechtbank Midden-Nederland 15 juni 2011, https://www.letselschademagazine.nl/aansprakelijkheid-voor-ongevallen-met-paarden/rb-utrecht-150611-bokkende-pony-leidt-tot-75-aansprakelijkheid-voor-schade
 • Verklaring in een juridisch procedure omtrent wetenschap als arts is tuchtrechtelijk toetsbaar, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 17 februari 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG0917
 • Auto botst bij zeer slecht weer achterop onverlichte snorfiets, auto aansprakelijk voor volledige schade, rechtbank Rotterdam 7 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN4534
 • Gemeente Rotterdam 100% aansprakelijk voor tramongeval met voetganger, Gerechtshof Den Haag 22 november 2010, https://www.letselschademagazine.nl/tram-trein-metro-bus-en-vliegtuig-ongevallen/hof-den-haag-221107-gemeente-rotterdam-100-aansprakelijk-voor-tramongeval-met-voetganger
 • Omkeringsregel van toepassing nu wederpartij in verboden rijrichting reed, rechtbank Den Haag 20 mei 2009, https://www.letselschademagazine.nl/bewijsrechtelijke-kwesties-omkeringsregel/rb-den-haag-200509-omkeringsregel-van-toepassing-nu-wederpartij-v-eiser-in-verboden-rijrichting-reed
 • Supermarkt Jumbo wordt aansprakelijk gehouden voor de letselschade van een klant doordat een flesje Bacardi Breezer van de lopende band is afgevallen bij de kassa. Tussenarrest Gerechtshof ’s-Gravenhage 28 december 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BG3638. Eindarrest Gerechtshof ’s-Gravenhage 30 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG3647
 • Rb. Rotterdam 13 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2833 Deelgeschil. Werkgever is aansprakelijk voor de schade die werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden. Schending zorgplicht door werkgever. Van bewust roekeloos handelen door werknemer is niet gebleken.
 • Rb Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2022:11734 Deelgeschil letselschade. Afwijzing. Obv gezamenlijke arbeidsdeskundige expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker, het ongeval weggedacht, binnen tien jaar carrière zou hebben gemaakt zoals verzoeker zelf schetst.
 • Regionaal Medisch tuchtcollege Amsterdam  ECLI:NL:TGZRAMS:2023:17 Ongegronde klacht tegen een verpleegkundige. In deze tuchtprocedure neemt klager bij zijn klachten de lezing van de verpleegkundige tot uitgangspunt, namelijk dat de verpleegkundige na zijn onderzoek tot de werkhypothese is gekomen dat bij klager mogelijk sprake was van een hersenbloeding (CVA) en dat de verpleegkundige klager heeft geadviseerd om met de ambulance naar het ziekenhuis te gaan voor nader onderzoek door een neuroloog. Het college is van oordeel dat de verpleegkundige ervan uit mocht gaan dat klager wilsbekwaam was toen hij volhardde in zijn weigering om met de ambulance mee te gaan. Verder kan het college de verpleegkundige volgen in zijn beslissing dat hij de weigering van klager moest accepteren. Met het geven van de, door klager begrepen, instructies hoe te handelen als de pijn zou aanhouden heeft de verpleegkundige zorgvuldig gehandeld. Klacht ongegrond verklaard.
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.