Letselschade door andere oorzaken

Letselschade door andere oorzaken

Er zijn natuurlijk veel manieren waarop letselschade kan ontstaan. Hier noemen we nog een paar die helaas regelmatig voorkomen.

Wilt u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan informeren wij u graag.

Direct contact

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Overig letsel Vervolg

Letselschade door sport en spel

Raakt u bij de uitoefening van uw sport geblesseerd, dan is dat vaak het risico van het spel. Bij een sport- en spelsituatie geldt namelijk een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel (mensen hoeven in die situatie minder zorgvuldig met elkaar om te gaan). Maar wanneer er letsel door een ander is toegebracht, die daarbij bewust het risico heeft genomen dat u daarbij schade zou oplopen, is het mogelijk de schade te verhalen. Het moet hierbij gaan om abnormaal gevaarlijk gedrag door die persoon en gedragingen die beschouwd kunnen worden als buiten de orde van het spel.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Overig letsel Vervolg

Letselschade door dieren

Als u door het (huis)dier van een ander wordt aangevallen en u loopt daarbij schade op, dan kunt u de bezitter van het dier, vaak de eigenaar, aansprakelijk stellen voor uw geleden en te lijden schade.
De bezitter verzekert zich vaak WA voor letsel dat door een dier wordt toegebracht. Bij de schade veroorzaakt door een dier, gaat men uit van de eigen energie van het dier. Dat staat ook bekend als ‘het onberekenbare element‘ en ‘de zelfstandige gedragingen van het dier’.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Overig letsel 2 Kolommen

Productaansprakelijkheid

Producten, voorwerpen en machines die u gebruikt moeten veilig zijn voor de gebruiker en hun omgeving. Wanneer u schade oploopt door bijvoorbeeld een constructiefout of een verkeerd ontwerp, dan kunt u die schade verhalen op de producent. Die is namelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan zijn product.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Overig letsel 2 Kolommen

Mishandeling

Mishandeling is een strafbaar feit. Hiervoor kunt u aangifte doen bij de politie. De aangifte is het beginpunt voor onderzoek van de politie naar de mishandeling. Er zijn verschillende manieren om uw schade vergoed te krijgen. Zo is het mogelijk om als benadeelde partij zich te voegen in het strafproces om uw schade vergoed te krijgen.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.