Rijswijk

Inhuren van een advocaat bij letsel in Rijswijk 

Een ongeval, groot of klein, kan behalve materiële schade ook letselschade tot gevolg hebben. Er zijn veel plekken waar u te maken kunt krijgen met een ongeluk. Het kan bij u thuis gebeuren of op uw werk, maar ook op straat of als u onderweg bent in uw auto. Heeft u dit meegemaakt en kampt u daardoor met lichamelijk of psychisch letsel? Reinboud Schoemaker is uw advocaat bij letselschade in Rijswijk. 

Wie is aansprakelijk bij letselschade? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat u ons vertelt wat er is gebeurd en in welke situatie u verkeerde. Gaat het om een bedrijfsongeval, dan is het van groot belang om te bepalen of uw werkgever alles in het werk heeft gesteld om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Hierbij wordt ook gekeken of het ongeluk aan uzelf te wijten is, bijvoorbeeld door onzorgvuldig handelen. De uitkomst van het gesprek is bepalend voor het verhalen van de letselschade. 

Advocaat bij letsel na ongeluk in Rijswijk 

Bij een verkeersongeval willen we graag van u horen of het om een eenzijdig ongeval gaat of om een ongeval met meerdere partijen. Bent u buiten uw schuld om samen met andere partijen betrokken geraakt bij een aanrijding, dan is blikschade nog het minst ingrijpend. Misschien is uw gezondheid blijvend aangetast of heeft u veel kosten moeten maken voor een behandeling in een kliniek of ziekenhuis. In dat geval proberen we een smartengeldvergoeding te vorderen. 

Vorderen van een smartengeldvergoeding 

Heeft u een eenzijdig ongeval meegemaakt, dan kan een advocaat voor letsel in Rijswijk in sommige gevallen de wegbeheerder of gemeente aansprakelijk stellen. Of dit in uw geval van toepassing is, wordt duidelijk zodra we met u hebben besproken wat er is voorgevallen. We brengen u graag op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot aansprakelijkheid en het vorderen van smartengeld na een ongeval. Kom met ons in contact om dit op te starten.  

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Voor contact bel 0704043346