s-Gravenzande

Letselschade door bedrijfsongeval in s-Gravenzande

Het kan voorkomen dat u tijdens een bedrijfsongeval letselschade oploopt. Wanneer dit het geval is, is het verstandig om u door een gespecialiseerde letselschade advocaat te laten adviseren. Bij Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. in s-Gravenzande en omgeving bent u hiervoor aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van letselschade, dus ook op het gebied van verkeersongevallen, medische fouten en overige letselschade.

Wanneer u schade oploopt wanneer u onderweg bent naar uw werk of wanneer u op uw werk bent valt in de categorie bedrijfsongevallen. Dit wordt ook wel arbeidsongeval genoemd.

Dit soort ongevallen worden veroorzaakt door een externe factor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het struikelen over losliggende kabels waardoor u uw enkel breekt of een ongeval veroorzaakt door een te hoge werkdruk. Als letselschade advocaat in s-Gravenzande en omgeving adviseren wij u graag op het gebied van letselschade door een bedrijfsongeval en staan u indien nodig juridisch bij.

Is de werkgever of werknemer aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Een werkgever moet zich aan bepaalde verplichtingen houden. Zo moet er een veilige werkomgeving voor de werknemers gecreëerd worden en dienen er duidelijk werkinstructies gegeven te worden. Voldoet een werkgever hier niet aan en krijgt een van de werknemers een ongeval op het werk, dan is de kans groot dat de werkgever hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Een arbeidsongeval kan een fysiek en/of psychisch letsel veroorzaken. Een gebroken enkel kan bijvoorbeeld leiden tot medische kosten, reiskosten naar de medische behandeling en inkomensverlies. Is er sprake van een ernstig bedrijfsongeval zoals een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of het overlijden van een van de werknemers, dan is de werkgever verplicht om dit te melde bij de Arbeidsinspectie. Zij zullen dan een onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. Dit rapport kan door beide partijen gebruikt worden.

Wanneer de werkgever zich aan de verplichtingen gehouden heeft of wanneer de werknemer bewust roekeloos is geweest dan is werkgever niet aansprakelijk. Dit laatste moet wel aantoonbaar zijn.

Zorg voor het aanleveren van de juiste bewijsstukken

Wanneer u letselschade opgelopen heeft door een ongeval dat op het werk voorgevallen is, zorg dan dat u altijd voldoende bewijs verzameld én bewaard. Dit kan bijvoorbeeld zijn een inkomstenspecificatie, om het verlies van loon aan te tonen of de kosten die niet door uw verzekeraar worden vergoed zoals reiskosten, kosten van rechtsbijstand et cetera.

Heeft u behoefte aan meer informatie over een letselschade advocaat in s-Gravenzande of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Voor contact bel 0704043346