Aansprakelijkheid

Letselschade door een bedrijfsongeval

Als u op het werk of onderweg naar uw werk een ongeval krijgt, is er sprake van een arbeidsongeval. In principe zal de werkgever bijna altijd aansprakelijk zijn voor het bedrijfsongeval. In dat geval zal uw werkgever of diens verzekeraar alle schade die het gevolg is van het bedrijfsongeval moeten vergoeden. 

Direct contact

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Bedrijfsongeval Vervolg

Aansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval gaat het om een plotselinge gebeurtenis die een externe oorzaak heeft. Het ongeval moet letsel hebben veroorzaakt. Belangrijk is dat de letselschade is ontstaan tijdens het uitvoeren van de arbeid. Dat kan zijn tijdens werktijd, maar ook bijvoorbeeld als u op dienstreis bent. Ook kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval als het werk wordt verricht door iemand met wie het bedrijf geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten, bijvoorbeeld uitzendkrachten of zzp'ers.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Bedrijfsongeval Vervolg

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en goede werkinstructies geven (art 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk, is de werkgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de werkgever bewijst dat hij zijn verplichtingen (veilige werkomgeving en goede werkinstructies) is nagekomen of dat de schade met name het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Bedrijfsongeval 3 Kolommen

Bewijsstukken

Zorg er altijd voor dat u relevante bewijsstukken van de schade die u heeft opgelopen bij het arbeidsongeval, goed bewaart. Afhankelijk van de aard van de letselschade kunt u denken aan inkomstenspecificaties (om verlies van loon vast te stellen), niet door uw verzekeraar vergoede kosten van re-integratie en/of herstel, reis- en vervoerskosten, kosten rechtsbijstand, et cetera.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Bedrijfsongeval 3 Kolommen

Arbeidsinspectie

Als er sprake is van een ernstig arbeidsongeval (bijv. ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden) dan is de werkgever verplicht om dit te melden bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie verricht dan een onderzoek naar de toedracht. De rapportage van de Arbeidsinspectie kunt u gebruiken als bewijs.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Bedrijfsongeval 3 Kolommen

Heeft u letselschade geleden?

Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van letselschade. Wij staan u graag bij in raad en daad om de schade die u heeft geleden te verhalen.

Bij arbeidsongevallen hoeft u in principe alleen te bewijzen dat het ongeval op het werk plaats heeft gehad en dat u daarbij letsel heeft opgelopen. Wij kunnen deze (juridische) zorg van u overnemen.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.