Letselschade in het verkeer

Letselschade in het verkeer

Bij letselschade in het verkeer denken de meeste mensen aan de gevolgen van bijvoorbeeld een aanrijding. Ongevallen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, vormen inderdaad een groot deel van de oorzaken van letselschade.
Maar ook kan er sprake zijn van letselschade in eenzijdige ongevallen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onduidelijke wegsituatie of van achterstallig onderhoud aan het wegdek. In die situaties kan een gemeente of wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan.
Zelfs wanneer de toedracht van een ongeval verkeerstechnisch volslagen duidelijk is, kan er door de verzekeringsmaatschappijen afwijkend worden geoordeeld over de schuldvraag. Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de directe afhandeling van uw schade, maar ook voor de hoogte van uw verzekeringspremies.
In alle gevallen staan wij u graag bij om uw recht te halen. Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers.

Direct contact

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Verkeersletsel Vervolg

Aansprakelijk stellen bij verkeersongeval

Schade na een verkeersongeval kan bestaan uit materiële schade. Denk daarbij aan bijvoorbeeld blikschade. Maar ook inkomstenschade kan voor vergoeding in aanmerking komen als u als gevolg van het verkeersongeval niet meer kunt werken en er sprake is van inkomstenderving. Ook kan er sprake zijn van immateriële schade. Dat is gederfde levensvreugde. Daarvoor kunnen wij voor u een smartengeldvergoeding vorderen. De hoogte van de smartengeldvergoeding is onder andere afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, de periode van arbeidsongeschiktheid en de mogelijke blijvende invaliditeit.
 

Het begin van de schadeclaim is dat u een brief met aansprakelijkstelling verstuurt naar de andere partij en/of diens verzekeraar. Hierin moet zoveel mogelijk relevante informatie staan over het verkeersongeval. Zoals de namen van partijen/adressen, kentekengegevens, de schade en de reden van aansprakelijkheid. Vergeet niet een kopie van de brief te bewaren. Wacht zeker niet te lang met het versturen van deze brief.

 

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Verkeersletsel Vervolg

Fietsongeval en letselschade

Ons kantoor staat ook veel slachtoffers van fietsongevallen bij. U kunt hierbij denken aan ongevallen waarbij u op een (elektrische) fiets bent aangereden door een andere (elektrische) fiets / e-bike / speed pedelec / auto / een scooter. Fietsers zijn zwakke verkeersdeelnemers en genieten wettelijk extra bescherming in het verkeer. 

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een fietsongeval, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Verkeersletsel 2 Kolommen

Europees schadeformulier

Na een verkeersongeval kunt u ook een schadeformulier invullen. Waarschijnlijk heeft u of de aansprakelijke partij dit formulier wel ergens in uw auto liggen. Op dit formulier kunt u alle gegevens die relevant zijn invullen. Het voordeel hiervan is dat u meteen ter plaatse kunt omschrijven hoe het verkeersongeval is gebeurd met bijvoorbeeld een situatieschets. Doet u dit achteraf dan kunt u belangrijke informatie vergeten of ontstaat er bijvoorbeeld discussie over de toedracht van het ongeval. Het formulier stuurt u vervolgens met de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Een kopie stuurt u naar uw eigen rechtshulpverlener en verzekeraar.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Verkeersletsel 2 Kolommen

Bewijsstukken bij verkeersongeval

Na een verkeersongeval is het belangrijk dat u kunt aantonen dat de andere partij aansprakelijk is. Bewijsstukken die u daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Politierapportage;
  • Getuigenverklaringen;
  • Technisch onderzoek door expert;
  • Strafvonnis;
  • Gegevens tachograaf;
  • Overig bewijs.
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.