Letselschade door medische fouten

Letselschade door medische fouten

Als u schade heeft geleden als gevolg van een verkeerde medische behandeling, dan wordt er gesproken van een “medische fout”. U kunt dan de zorgverlener hiervoor aansprakelijk stellen. U doet dat schriftelijk met uitleg van de gebeurtenis(sen), de medische fout en de schade die u heeft geleden als gevolg hiervan.

Wij geven u graag juridisch advies, zodat u de juiste weg bewandelt en onnodige procedures voorkomt. Vaak is er een medisch adviseur nodig om de medische fout vast te kunnen stellen. Wij weten hoe dit in zijn werk gaat en helpen u graag. We hebben ruime ervaring in het halen van recht voor slachtoffers van medische fouten.

Direct contact

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Medisch ongeval Vervolg

Medische fout

Er is pas sprake van een medische fout door een zorgverlener als er onzorgvuldig is gehandeld. Dit is in veel gevallen niet gemakkelijk om vast te stellen. Het bewijs van de medische fout kan in zo’n geval worden geleverd door een rapport van een medisch deskundige.

Is de zorgverlener in dienst van bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan kan naast de zorgverlener ook het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wie er aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Medisch ongeval Vervolg

Medische fout - Klachten

Bent u ontevreden over de medische behandeling dan kunt u een klacht bij de zorgverlener of het ziekenhuis indienen. U kunt zelf een klacht indienen maar ook degene die er belang bij heeft, zoals familie of andere direct betrokkenen. Let op! Het indienen van een klacht is niet hetzelfde als het aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen doet u in een aparte brief waarin u de zorgverlener (of de zorginstelling) verantwoordelijk stelt voor uw schade op grond van toerekenbare tekortkomingen en/of een onrechtmatige daad.

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Medisch ongeval 2 Kolommen

Medische fouten en verzekering

De meeste zorgverleners en ziekenhuizen zijn verzekerd als zij aansprakelijk zijn voor medische fouten. Dat betekent dat u in zo’n geval met de verzekeraar zaken moet doen om de aansprakelijkheid erkend te krijgen en uw schade betaald te krijgen. De juristen van de verzekeraars zijn ervaren in het afhandelen van medische schadeclaims, zodat u er altijd goed aan doet om zelf een letselschadespecialist in te schakelen. Zo heeft u de meeste kans om te krijgen waar u recht op heeft!

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.
Tekst - Medisch ongeval 2 Kolommen

Medisch Tuchtrecht

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van een zorgverlener kunt u een tuchtklacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Er kan een klacht worden ingediend tegen een individuele zorgverlener die staat geregistreerd in het BIG-register. Het doel van het tuchtrecht is het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Als het tuchtcollege de klacht gegrond vindt, kan het een maatregel aan de zorgverlener opleggen. Het tuchtcollege doet geen uitspraak over een eventuele schadevergoeding. Wilt u meer informatie hebben, neem dan contact met ons op. 

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.