Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen zijn ontevreden over hun rechtsbijstandsverzekeraar.  Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, of als u het niet eens bent met het oordeel van de rechtsbijstand verzekeraar dat er ‘geen redelijke kans op succes bestaat’ om uw schade te verhalen, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde (advocaat) wordt gevraagd een beoordeling te geven.


Op kosten van de rechtsbijstand verzekering (dus gratis) kunt u dan een eigen advocaat inschakelen om het standpunt van uw verzekeraar te laten toetsen. Als er geprocedeerd moet worden, heeft u altijd het recht op vrije advocaatkeuze. Dit is een grondrecht. U bepaalt zelf welke advocaat uw belangen zal behartigen, niet uw verzekeraar.

Direct contact

Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor logo
Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor

© 2020 Reinboud Schoemaker Advocatenkantoor | Cookies | Voorwaarden | Klachten- en Geschillenregeling | Site-Index | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM