Rechtsbijstandverzekering, waar heb ik recht op

22 september 2020

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Geschil met rechtsbijstandverzekering

Ons kantoor verbaast zich er vaak over dat mensen met een rechtsbijstandverzekering niet weten waar ze recht op hebben. Cliënten doen zichzelf daarmee in onze ogen te kort. De juristen bij de rechtsbijstandverzekeraars moeten immers kleuren binnen de lijntjes van de polisvoorwaarden.

Waar heeft u als verzekerde recht op?

Omdat rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden niet altijd (volledig) informeren treft u hieronder een opsomming aan wanneer cliënten, kort gezegd, in beginsel niet te hoeven blijven bij hun rechtsbijstandverzekeraar als:

  1. De aansprakelijkheid erkend is. De redelijke kosten van rechtsbijstand (advocaatkosten) worden dan door de aansprakelijke partij vergoed.
  2. De cliënt een beroep doet op de geschillenregeling. Wanneer gedurende de behandeling van het dossier onenigheid ontstaat tussen de cliënt en de rechtsbijstandsverzekering kan de cliënt op kosten van de rechtsbijstandverzekering eenmalig een advocaat inschakelen die dat probleem dan oplost. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de behandeling van de zaak of dat de rechtsbijstandverzekeraar stelt dat er geen redelijke kans op succes is om de schade te verhalen. In dat geval heb je recht op een externe advocaat die op kosten van de verzekering een second opinion geeft, welke moet worden opgevolgd door de rechtsbijstandverzekeraar. Dat heet de geschillenregeling en is vastgelegd in alle polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering. Dit is ook verankerd in Nederlandse en Europese wetgeving.
  3. Er een gerechtelijke procedure (ook administratief of tuchtrechtelijk) wordt gestart. Cliënten hebben dan altijd de vrije advocaatkeuze. Dat wil zeggen dat de cliënt op kosten van de rechtsbijstandsverzekering zelf een advocaat mag kiezen die dan de gerechtelijke procedure mag voeren. De rechtsbijstandverzekeraar betaalt dan de kosten van de advocaat. Vaak wordt in dat geval de verzekerde door de rechtsbijstandsverzekering zachtjes naar een netwerkadvocaat geduwd. Echter, die werkt op een tevoren niet al te hoog vastgesteld honorarium. Als dit geld op is, is het op…

Wat kan Reinboud Schoemaker Advocaten B.V. voor u betekenen?

Ons kantoor krijgt vaak (telefonische) verzoeken van cliënten die niet tevreden zijn met hun rechtsbijstandverzekeraar. Wij staan die cliënten graag vrijblijvend te woord en kunnen heel snel beoordelen of zij in een van de bovengenoemde categorieën vallen.

Zo ja, dan helpen wij ze altijd verder.

Zo nee, dan voorzien wij deze cliënten graag van advies inzake de verdere behandeling van de zaak.

Soms worden wij zelfs gebeld door mensen bij wie het dossier al een jaar geleden door de rechtsbijstandsverzekering is gesloten. Ook dan kan het zo zijn dat bovenstaande punten gelden.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vooral contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

Ga terug