Ongeluk met uw elektrische fiets? Wie is er aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade?

26 oktober 2020

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Elektrische fietsen

Stel, u heeft een verkeersongeval gehad met uw elektrische fiets en er is letselschade ontstaan. Een belangrijke vraag is dan: wie is er aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Die vraag wordt in deze blog beantwoord

Er zijn veel verschillende soorten (elektrische) fietsen. In deze blog worden alleen de pedelec en de speed pedelec besproken. Beide fietsen hebben een trapondersteuning.

Pedelec, speed pedelec en e-bike

Om te beginnen is het handig om te weten dat er drie soorten elektrische fietsen bestaan. Je hebt de pedelec, de speed-pedelec en de e-bike. De pedelec en de speed pedelec werken met een trapondersteuning. Een pedelec stopt na 25 km/uur met het geven van trapondersteuning. Een speed pedelec ondersteunt tot 45 km/uur. Een e-bike is een elektrische fiets waarmee men ook vooruit komt, zonder dat men mee hoeft te trappen.

Er gelden daarom per fiets verschillende regels.

Terug naar de pedelec

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) worden de pedelec en de speed-pedelec beschouwd als een motorrijtuig. Bij een pedelec bestaat geen helmplicht en er hoeft ook geen verplichte WAM-verzekering afgesloten te worden. Sinds 1 oktober 2006 geldt namelijk het Besluit vrijstelling van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In dit besluit staat dat fietsen met trapondersteuning ontheven zijn van de wettelijke verzekeringsplicht voor motorrijtuigen. De ontheffing geldt alleen voor fietsen met elektrische trapondersteuning die een maximumsnelheid hebben van 25 km/uur. Voor elektrische fietsen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur – zoals de speed pedelecs – geldt wél een WAM- verzekeringsplicht.

Welke verzekering biedt dekking voor de schade?

De eigenaar van een ‘langzame’ pedelec hoeft dus geen WAM-verzekering af te sluiten. Maar wat betekent dat als de bestuurder van een pedelec schade aanricht aan een ander? Als een pedelec privé wordt gebruikt, valt de pedelec vaak onder een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Maar dat moet wel nagevraagd worden bij de AVP verzekeraar! Mocht de pedelec zakelijk worden gebruikt, dan moet er gekeken worden naar de mogelijke dekking op een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB). Of er wel of geen dekking wordt verleend voor schade veroorzaakt door een pedelec verschilt namelijk per AVB.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid valt een pedelec in de categorie ‘fietsen’ als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de elektrische fiets trapondersteuning heeft,
  2. het vanaf 25 km/uur niet meer mogelijk is om van de trapondersteuning gebruik te maken,
  3. om vooruit te komen is het nodig om mee te trappen,
  4. de elektrische motor heeft een vermogen van niet meer van 250 watt.

Is er aan bovenstaande voldaan, dan zijn de regels omtrent de aansprakelijkheid van een pedelec gelijk aan die van een normale fiets. Dit betekent dat, mocht een pedelec rijder bij een verkeersongeval letsel oplopen, artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) van toepassing is die de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer beschermd. Artikel 185 WVW beschermt deze zwakkere verkeersdeelnemers door – in situaties waarbij er sprake is van eigen schuld door de fietser of voetganger – in principe (tenzij er sprake is van overmacht) ten minste 50% van de schade te vergoeden. Voor kinderen jonger dan 14 jaar is dit zelfs 100%.

Speed pedelecs

Speed pedelecs zijn snelle elektrische fietsen waarmee men 45 km/uur kunt rijden. Per 1 januari 2017 valt de speed pedelec volgens de Wegenverkeerswet (WvW) onder de bromfietsen, wat betekent dat de speed pedelec voorzien moet zijn van een geel kenteken. Voor de bestuurder van een speed pedelec geldt een helmplicht. Daarnaast moet de eigenaar van de speed pedelec een verplichte WA-verzekering (WAM dekking) hebben afgesloten.

Een bromfiets wordt gezien als een sterke verkeersdeelnemer. Dit houdt in dat op een speed pedelec of andere high speed e-bike, de aansprakelijkheidsregels van toepassing zijn zoals die ook gelden voor al het andere gemotoriseerde verkeer.

Conclusie

Pedelec

Op dit moment is het meest verkochte type elektrische fiets, de pedelec. Is er aan de bovengenoemde 4 punten voldaan, dan valt de pedelec in de categorie fietsen en zijn de regels omtrent de aansprakelijkheid gelijk aan die van een normale fiets. De pedelec wordt volgens de wet gelijkgesteld met een reguliere fiets, dat betekent dat daar geen helm- of verzekeringsplicht is. U zult moeten nakijken of uw AVP dekking biedt voor schade veroorzaakt door z’n fiets.

Speed pedelec

Voor de speed pedelec gelden andere regels. De speed pedelec is gelijkgesteld aan een bromfiets, die ook een maximumsnelheid kan halen van 45 km/uur. Bij een speed pedelec moet dus wel een WAM-verzekering worden afgesloten. Ook moet er door de bestuurder van de speed pedelec een helm worden gedragen. Voor een speed pedelec gelden dan ook de aansprakelijkheidsregels zoals die ook voor een bromfiets gelden.

Ga terug