Leiden

Advocaat bij letsel Leiden 

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval of een medische fout en lijdt u hierdoor schade? Wij helpen u bij de gevolgen van een ongeval en bieden uitkomst bij materiële en immateriële schade. Er wordt door onze experts goed gekeken naar de aansprakelijkheid, maar ook naar de plek waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Daarnaast kijken we naar de gevolgen die het voor u heeft. We geven advies over letselschade, staan u juridisch bij en laten u weten of de schade te verhalen is op de betrokken partij. 

Verkeersongevallen en schade 

Is er sprake van schade door een verkeersongeval in Leiden dan kunt u vertrouwen op onze ondersteuning. We staan u bij na een eenzijdig ongeval en helpen u ook als bij het verkeersongeval nog een andere partij betrokken is. In veel gevallen betekent dit dat onze juristen beginnen met het opvragen van een proces-verbaal. Dit geeft inzage in de toedracht van het ongeval. Hierin staat onder meer aangegeven of er sprake is van een onduidelijke wegsituatie, slecht wegdek, etc. In dat geval ligt de aansprakelijkheid namelijk veelal bij de gemeente waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Ons doel is u te ontzorgen bij materiële en immateriële schade in Leiden. 

Letselschade door medische fout 

Niet altijd verloopt een behandeling door een medisch specialist zoals u het voor ogen heeft. Heeft u letselschade dat is veroorzaakt door een medische fout in Leiden, dan kan het wenselijk zijn uw zorgverlener hiervoor aansprakelijk te stellen. Laat niets aan het toeval over en maak gebruik van onze expertise op het gebied van letselschade door medische fouten.  

Schade door bedrijfsongeval 

Tijdens het uitvoeren van uw werk kunt u het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Hiervan is sprake als het ongeluk plaatsvindt tijdens het uitvoeren van uw dienst of als u op het werk aanwezig bent. In dit soort situaties is het vrijwel altijd de werkgever die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Heeft u schade opgelopen door een bedrijfsongeval in Leiden, dan gaan we kijken of uw werkgever aan al zijn verplichtingen heeft gedaan. Denk hierbij aan het geven van goede werkinstructies en het zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Kom met ons in contact om dit in gang te zetten. 

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Voor contact bel 0704043346