Leidschendam

Advocaat nodig bij medische fouten in de regio Leidschendam? 

Uw gezondheid is belangrijk en daar bent u zuinig op. Is het nodig dat u een medische behandeling ondergaat, dan vertrouwt u op de deskundigheid van de behandelend arts of specialist. Hoe zorgvuldig een arts ook te werk gaat, het kan gebeuren dat er een medische fout wordt gemaakt. Dit is natuurlijk vervelend voor beide betrokken partijen. Elke zorgverlener is aansprakelijk voor de behandeling die hij geeft. Heeft u door een medische fout letselschade opgelopen, dan helpen wij u om dit te verhalen op de specialist die u heeft behandeld. 

Een medische fout, en nu?  

U weet dat er sprake is van een medische fout, maar helaas is dat niet genoeg om uw behandelend arts aansprakelijk te stellen. Bij letselschade door een medische behandeling in de regio Leidschendam is het belangrijk om alles goed in kaart te brengen. Een medisch adviseur moet vaststellen dat het inderdaad om een medische fout gaat. Hiervan is pas sprake als aangetoond kan worden dat de zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld. Wij staan u bij in deze lastige fase. Kom met ons in contact en leg uw situatie aan ons voor. 

Vergoeding van letselschade door verzekering  

Is uw arts in dienst van het ziekenhuis, dan zal vanuit dit ziekenhuis de verzekering worden benaderd voor het vergoeden van de letselschade. Voorkom dat u zelf de gesprekken met de verzekeraar moet voeren en laat dit door onze experts doen. We kunnen u ook helpen als u een klacht wilt indienen bij het medisch tuchtrecht. Bent u het niet eens met de manier waarop uw zorgverlener gehandeld heeft, dan kan het indienen van een tuchtklacht de juiste weg zijn. Laten we samen een persoonlijk gesprek inplannen om te kijken wat in uw geval de beste manier is om uw letselschade vergoed te krijgen. Neemt u contact met ons op als uw advocaat bij medische fouten in de regio Leidschendam? 

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Voor contact bel 0704043346