Leiden

Letselschade door bedrijfsongeval in Leiden: Juridische bijstand 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kan er altijd iets misgaan, met als gevolg letselschade door een bedrijfsongeval. Ons advocatenkantoor heeft een brede expertise in letselschade, variërend van schade door bedrijfsongevallen, medische fouten, tot verkeersongevallen en overig letsel. Het is van groot belang om een specifieke aanpak te hanteren bij elk type letselschade, met bijzondere aandacht voor de aspecten van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Wij zijn er om u te ondersteunen in het proces van het verhalen van letselschade door bedrijfsongeval in Leiden

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen in Leiden 

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval in Leiden ligt niet automatisch bij de werkgever. Het onderscheid tussen externe factoren en onzorgvuldigheid van de werknemer speelt hierin een cruciale rol. Voorbeelden van externe factoren zijn hoge werkdruk, struikelen over slecht bevestigde kabels, of ander nalatig handelen van de werkgever. De verplichting van de werkgever om voor een veilige werkomgeving te zorgen is een belangrijk aspect. Laat ons u helpen vast te stellen wie aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval dat u in Leiden heeft meegemaakt. 

Bewijsstukken verzamelen na een bedrijfsongeval 

In geval van ernstige gevolgen van een bedrijfsongeval, zoals ziekenhuisopname, overlijden of blijvende invaliditeit, moet de werkgever dit melden bij de Arbeidsinspectie. De bevindingen van het onderzoek van de Arbeidsinspectie worden vastgelegd in een rapport, dat zowel door werkgever als werknemer gebruikt kan worden. Wij zijn er om u te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw rechten worden gehandhaafd. 

Fysieke en materiële Schade door bedrijfsongeval in Leiden 

Naast fysiek letsel kan een bedrijfsongeval in Leiden ook leiden tot materiële schade, zoals inkomstenderving door de kosten van het onderzoek naar het ongeval. Wanneer u te maken heeft met letselschade door een bedrijfsongeval, neem dan contact op met onze ervaren advocaat. Deze eerste stap kan essentieel zijn in uw weg naar een passende vergoeding. Voor letselschade door een bedrijfsongeval in Leiden bieden wij de deskundige juridische hulp die u nodig heeft. 

Reinboud Schoemaker Advocaat B.V. logo
Reinboud Schoemaker Advocaat B.V.

Voor contact bel 0704043346